Nadpis článku je poněkud troufalý a velmi svérázný, ale brzy pochopíte, že je i pravdivý. Každá záchrana života má smysl, na tom se jistě shodneme a nikdo nepochybuje o tom, že má svůj velký význam například práce Hasičského záchranného sboru u dopravních nehod, kde jde někdy skutečně o minuty. Jak s tím ale souvisí revize vzduchotechniky? S hasičským záchranným sborem velice úzce.

požár domu

Jestliže zanedbáte revizi a vzduchotechniku ponecháte žít svým vlastním životem, na jejích vnitřních stěnách uvnitř potrubí se bude postupně usazovat mastný prach, který je do potrubí nasáván z kuchyňské digestoře nebo z koupelny. Mastnota a prach tu vytvoří souvislou vrstvu a jakmile je silná už pouhý jeden milimetr, stane se z ní nebezpečná hořlavina. A teď si představte, že někdo investuje své celoživotní úspory do koupě bytu, a možná se i zadluží, aby měl svou vlastní střechu nad hlavou, a v době, kdy není doma přítomen, vzplane mastný prach uvnitř potrubí například jiskrou od souseda pod vámi na společné stoupačce.

požár za lesem

Dotyčný se pak vrací domů z práce a před domem parta hasičů už jen kontroluje situaci a likviduje následky škod, kdy vyhoří několik bytů nad sebou. Z jeho bytu zbydou jen očouzené holé stěny a přivolaný statik se může vyjádřit i k tomu, že je nutné tuto stavbu strhnout kvůli poškození stavebních konstrukcí vzniklým žárem. Být v takovéto situaci, kdy jste ze dne na den bezdomovcem, a bez peněz, ne každý dokáže unést, a lidé pak skáčou z mostu, střílí se do hlavy nebo se věší na stromě.

Přitom stačilo včas nechat zkontrolovat a vyčistit potrubí od mastného prachu. Vidíte, že revize vzduchotechniky může i zachránit lidský život, který by přišel nazmar jen kvůli takovéto hlouposti. Nejhorší na tom je ale fakt, že mnoho lidí o tomto nebezpečí nemá ani tušení a jejich příbytky jsou pak jakousi časovanou bombou.

Author