Kategorie

Pro školy

SPORTOVNĚ - NAUČNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

 

 

 

Zážitkový areál TANK POWER Přelouč ve spolupráci s NKP Ležáky připravuje pro rok 2016 zábavně –naučné programy z období 2. světové války. NKP Ležáky zapůjčí areálu panelovou výstavu s tématem „Tragédie v Ležákách“. Toto téma bude jedním z hlavních témat programů, které budou zaměřeny na žáky čtvrtých – devátých tříd základních škol.
Program bude zahrnovat několik aktivit, které budou spjaty s tímto obdobím. Celý program odstartuje krátká přednáška týkající se všeobecného shrnutí 2. světové války, která bude zakončena právě Ležáckou tragédií. Následně se žáci rozdělí do několika skupin, které se budou střídat na jednotlivých aktivitách. Abychom žáky motivovali, ke konci programu vyhodnotíme nejlepší skupinu.
Uvědomuje si, jak je toto téma důležité a věříme, že formou her si žáci odnesou důležité poznatky spjaté s 2. světovou válkou.

 • Pro koho je program určen

- určeno pro žáky čtvrtých – devátých tříd základních škol
- jednotlivé třídy, ale i kolektivy několika tříd
- program možno upravit i pro studenty středních škol

 • Téma

- období 2. světové války, konkrétně Tragédie v Ležákách či Ležácké děti
- ve spolupráci s NKP Ležáky bude do programu zapojena panelová výstava s tématem Tragédie v Ležákách nebo Ležácké děti

 

 • Předběžný program

- po příjezdu do areálu budou žáci rozděleni do několika skupin, které se budou postupně střídat na jednotlivých stanovištích
- následovat bude oficinální zahájení, na kterém děti seznámíme s programem. Každá skupina bude mít přiděleného jednoho instruktora, který se o ní bude celý den  starat a dále bude skupině zapisovat počet získaných bodů na každém stanovišti
- před začátkem samotného programu proběhne cca. 20 minutová přednáška k danému tématu, jejímž cílem je seznámit děti s historickými událostmi a vysvětlit jim propojení soutěžních aktivit s dějinnými událostmi. Následuje odchod všech skupin na jednotlivá stanoviště. Po ukončení programu bude následovat krátká pauza a následně proběhne vyhodnocení nejlepšího soutěžního týmu.
- soutěžní aktivity: malý lanáček, bungee running, běh v plné polní, hod granátem, geocaching, poznávání předmětů s vojenskou tématikou a poznávání osobností z období 2. světové války, panelová výstava NKP ležáky, překážkový běh
- v případě zájmu aktivity možno rozšířit dle individuální dohody např. o velké lanové centrum

 • Termín

- programy budou probíhat od května do června
- přesné termíny budou domluveny s každou školou individuálně, termín nutno objednat alespoň 14 dní předem

 

 • Doplňující informace

- minimální počet žáků 20, maximální počet 150 žáků
- program doporučujeme pro žáky čtvrtých – devátých tříd, v případě mladších žáků bychom program upravili dle dějepisných osnov dětí
- program možno upravit také pro studenty středních škol
- cena je stanovována dle konečného počtu žáků, cca. 250 Kč/dítě
- pedagogický doprovod zdarma, v případě zájmu může být zapojen do programu                                                                                                                                                                                        - délka programu závisí na počtu žáků, minimální délka 3 – 4 hodiny (při počtu 20 žáků)
- v případě zájmu můžeme dětem zajistit svačiny i teplé obědy
- na místě možnost dokoupení nápojů a drobného občerstvení
- areál TANK POWER se nachází cca. 15 minut chůze od vlakového nádraží, proto doporučujeme vlakovou dopravu
- adresa: Tovární 1553, 535 01 Přelouč
- kontakt: tlusta@zehastudio.cz nebo 774 519 846
- www.tankpower.cz
 


 

PROJEKTY VE SPOLUPRÁCI S ČSOL


Ve spolupráci s Českou obcí legionářskou jsme pro děti a mládež vytvořili zábavně - výukové programy pro děti a mládež. Programy jsou inspirované dobovými událostmi z období druhé světové války a dobovými událostmi, které se staly na území bývalého Českoslovenka. Díky České obci legionářské můžeme dětem a mládeži nabídnout programy, které je budou bavit a zároveň se při nich mnohému naučí.


Branný závod o pohár generála Jaroslava Klemeše

 

 • Základní informace- branný závod pro jednotlivce v kategorii - příchozí
 1. čas konání: sobota 21.5.2016 v době od 10.00 - 17.00 v rámci 8.ročníku TANK POWER SHOW
 2. aktivity budou doplněny po stanovení programu TANK POWER SHOW
 3. závod je určen pro děti a mládež od 11ti do 15ti let
 4. v rámci TANK POWER SHOW vstup do areálu: děti nad 110 cm 40 Kč, dospělí 60 Kč


  Oheň bez naděje - Projekt Československé obce legionářské 5.ročník
   
 • Základní informace
 1. červen 2016, přesný termín bude doplněn - bude zažehnut na závěr piety v Ležákách OHEŇ BEZ NADĚJE, který převeznou žáci Základní školy Včelákov a Základní školy Skuteč (z těchto škol nacisté v den vypálení osady odvlekli 5 žáků místě příslušných k osadě Ležáky, kteří byli později zavražděni v polském Chmelnu)
 2. následující den ráno účastníci projektu uctí památku Ležáků, poté bude odstartován pochod OHEŇ BEZ NADĚJE žáků z výše uvedených škol a účastníků z dalších přihlášených škol po trase naučné stezky NKP Ležáky, Habroveč, Louka, Vrnatův Kostelec (5 km)
 3. z Vrbatova Kostelce do Pardubic se účastníci projektu přepraví zvlášť vypraveným vlakem (cesta vlakem 32 km)
 4. z pardubického nádraží OHEŇ BEZ NADĚJE žáci přenesou pěšky do Pardubiček na Zámeček (5 km), kde proběhne pietní akt k uctění památky popravených
 5. z Pardubiček OHEŇ BEZ NADĚJE žáci ZŠ Včelákov a ZŠ Skuteč převezou autobusem do obce Senice, kde uctí památku členů skupiny SILVER A. Poté odjedou do Prahy, kde budou v podvečer přijati představiteli ČsOL a MO ČR, ubytování dětí v Praze
 6. následně prezentace projektu OHEŇ BEZ NADĚJE v Praze. Odpoledne odjezd z Prahy do Lázní Toušeň, kde účastníci projektu položí kytičku ke hrobu armádního generála Tomáše Sedláčka a dále směr polské hranice, ubytování dětí v Polsku
 7. další den příjezd do Chmelna, pieta za účasti oficiální delegace ČsOL a dalších delegací z ČR. Odpoledne odjezd do ČR, příjezd do Skutče a Včelákova v nočních hodinách
 8. projekt připomíná prostřednictvím osudů dětí tragický úděl obyvatel Ležáků. Mladí lide pochodem uctí památku statečných předků. Dílčím vyvrcholením je společná pieta na      Zámečku v Pardubičkách a prezentace projektu v Praze, dovršením cesty dětí a dalších protagonistů projektu OHEŇ BEZ NADĚJE pak pieta v Chmelnu společně s polskými partnery za účasti oficiálních delegací
 9. vedoucím projektu je pan Ing.František Bobek, 734 315 626, bobekfr@seznam.cz